مرکز خرید و فروش انواع صندلی پلاستیکی
خانه / درباره ما

درباره ما

موجب كمال خرسندي و افتخار است كه اين پل ارتباطي امكان تعامل با شما مشتريان و مخاطبان ارجمند كه ما را شايسته خدمت به خود دانسته‌ايد فراهم آورده است .مشتري مهمترين ناظر بر فعاليت ما است و يك فرد خارجي در مجموعه ما محسوب نمیشود ، مشتري در كار ما يك هدف زودگذر نيست بلکه هدف و غايت همه اقدامات ما است.

مدير مسؤلیت پذیر شخصی است كه به حرف خود عمل كند پس هنگاميكه از خشنودي و رضايت مشتري سخن ميگوييم بايد در هر زمان پايبند به قراردادهاي خود چه به صورت نوشتاري يا به صورت گفتاري باشيم و بهترين رسيدگي و توجه به امور مشتري را درحداقل زمان ممكن داشته باشيم و معتقديم كه شرط تجارت صحيح : اجتناب از ريا ، اجتناب از سوگند ، اجتناب از مدح و ستايش در زمان فروش ، اجتناب از بدگويي زمان خريد و نيز گفتن عيب جنس خود است .و اينك یگانه خالق هستی را سپاسگزاریم که این سایت بستری مناسب به منظور تسریع در دسترسی شما عزیزان به محصولات مورد نیاز را فراهم نموده است.