مرکز خرید و فروش انواع صندلی پلاستیکی
خانه / لیست قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه می توانید وارد صفحه درباره ما شوید.

جهت دریافت راه های ارتباطی با مجموعه می توانید وارد صفحه تماس با ما شوید.

نام محصول

زیرمجموعه ابعاد طول ابعاد بسته بندی وزن

قیمت

صندلی

صندلی دسته دار پشت بلند طرح ستاره

طول ۴۴* عرض ۴۴* ارتفاع ۹۰ سانتی متر

۲۵۰۰ گرم

… ریال
صندلی دسته دار با چهار طرح پشتی طول ۴۲* عرض ۴۰* ارتفاع ۷۹ سانتی متر

۱۹۵۰ گرم

صندلی بدون دسته با چهار طرح پشتی طول ۳۹* عرض ۳۹* ارتفاع ۸۶ سانتی متر ۱۷۰۰  گرم

صندلی پایه فلزی

طول ۳۹* عرض ۳۹* ارتفاع ۸۶ سانتی متر

۳۱۵۰  گرم

صندلی تاشو کودک طول ۴۱* عرض ۳۰* ارتفاع ۵۶  سانتی متر

۹۶۰ گرم

صندلی تاشو نوجوان

طول ۴۷* عرض ۳۴* ارتفاع ۶۳  سانتی متر

۱۳۶۰ گرم

صندلی کودک طرح میکی موس طول ۳۵* عرض ۲۶* ارتفاع ۵۳  سانتی متر

۵۰۰  گرم

صندلی کودک فیلی

طول ۵۷* عرض ۳۲* ارتفاع ۵۰  سانتی متر

۱۲۷۰  گرم

میز

میز گرد

میز مربع

میز گرد دو طبقه

طول ۸۸* عرض ۸۸* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۹۰* عرض ۹۰* ارتفاع ۱۱   سانتی متر

۵۱۰۰  گرم

میز گرد با پایه ساده

طول ۸۸* عرض ۸۸* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۹۰* عرض ۹۰* ارتفاع ۱۱   سانتی متر

۴۰۰۰  گرم

میز مربع دو طبقه

طول ۸۰* عرض ۸۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۸۲* عرض ۸۲* ارتفاع ۱۲   سانتی متر

۵۰۰۰  گرم

میز مربع با پایه ساده

طول ۸۰* عرض ۸۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۸۲* عرض ۸۲* ارتفاع ۷۳   سانتی متر

۳۹۰۰  گرم

میز مستطیل

میز مستطیل دو طبقه

طول ۱۱۰* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۱۱۲* عرض ۷۲* ارتفاع ۱۴   سانتی متر

۵۹۱۰  گرم

میز مستطیل با پایه ساده

طول ۱۱۰* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۱۱۲* عرض ۷۲* ارتفاع ۱۴   سانتی متر

۴۸۰۰  گرم

میز مستطیل دو طبقه

طول ۱۳۰* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۱۳۲* عرض ۷۲* ارتفاع ۱۴   سانتی متر

۸۷۰۰  گرم

میز بیضی

میز بیضی دو طبقه

طول ۱۱۵* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۱۱۷* عرض ۷۲* ارتفاع ۱۴   سانتی متر

۶۰۰۰  گرم

میز بیضی با پایه ساده

طول ۱۱۵* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۳   سانتی متر طول ۱۱۷* عرض ۷۲* ارتفاع ۱۴   سانتی متر

۵۱۰۰  گرم

میز تاشو ABS

طول ۷۰* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۱   سانتی متر طول ۱۱۲* عرض ۷۲* ارتفاع ۱۱   سانتی متر

۵۲۰۰  گرم