مرکز خرید و فروش انواع صندلی پلاستیکی
خانه / محصولات

محصولات

صندلی دسته دار پشت بلند
کد: ۱۰۳۱
ابعاد: طول ۴۴* عرض ۴۴* ارتفاع ۹۰ سانتی متر
وزن: ۲۵۰۰ گرم
? ۶ عدد

 

صندلی دسته دار پشت کوتاه
کد: ۱۰۳۲
ابعاد: طول ۴۲* عرض ۴۰* ارتفاع ۸۰ سانتی متر
وزن: ۱۹۵۰ گرم
? ۶ عدد

 

صندلی بدون دسته
کد: ۱۰۳۳
ابعاد: طول ۳۹* عرض ۳۹* ارتفاع ۸۶ سانتی متر
وزن: ۱۷۰۰ گرم
? ۶ عدد

 

صندلی پایه فلزی
کد: ۱۰۳۴
ابعاد: طول ۴۰* عرض ۴۰* ارتفاع ۸۰ سانتی متر
وزن: ۳۱۵۰ گرم
? ۳ عدد

 

صندلی تاشو کودک
کد: ۱۱۱۵
ابعاد: طول ۴۱* عرض ۳۰* ارتفاع ۵۶ سانتی متر
وزن: ۹۶۰ گرم
? ۴ عدد

 

صندلی تاشو نوجوان
کد: ۱۱۱۶
ابعاد: طول ۴۷* عرض ۳۴* ارتفاع ۶۳ سانتی متر
وزن: ۱۳۶۰ گرم
? ۴ عدد

 

صندلی کودک میکی موس
کد: ۱۰۳۵
ابعاد: طول ۳۵* عرض ۲۶* ارتفاع ۵۳ سانتی متر
وزن: ۵۰۰ گرم
? ۶ عدد

 

صندلی کودک فیلی
کد: ۱۰۳۷
ابعاد: طول ۵۷* عرض ۳۲* ارتفاع ۵۰ سانتی متر
وزن: ۱۲۷۰گرم
? ۷ عدد

 

میز مربع دو طبقه
کد: ۱۰۴۳
ابعاد: طول ۸۰* عرض ۸۰* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۵۲۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز مربع با پایه ساده
کد: ۱۰۴۶
ابعاد: طول ۸۰* عرض ۸۰* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۴۰۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز گرد دو طبقه
کد: ۱۰۸۵
ابعاد: طول ۹۰* عرض ۹۰* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۵۱۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز گرد با پایه ساده
کد: ۱۰۴۵
ابعاد: طول ۹۰* عرض ۹۰* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۴۰۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز مستطیل
کد: ۱۰۳۹
ابعاد: طول ۸۰* عرض ۱۳۰* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۸۷۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز مستطیل
کد: ۱۰۴۰
ابعاد: طول ۷۰* عرض ۱۱۰* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۵۹۱۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز بیضی
کد: ۱۰۸۴
ابعاد: طول ۷۵* عرض ۱۱۵* ارتفاع ۷۳ سانتی متر
وزن: ۶۰۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

میز تاشو ای بی اس
کد: ۱۰۴۴
ابعاد: طول ۷۰* عرض ۷۰* ارتفاع ۷۱ سانتی متر
وزن: ۵۲۰۰ گرم
? ۱ عدد